delilah doet nederlands

Delilah ontleedt Nederlandse zinnen, kent aan Nederlandse zinnen een formele interpretatie toe
en brengt Nederlandse zinnen voort.
Delilah is een computationeel model van (een deel van) het Nederlands.
Delilah past bij alles een formele grammatica en een zeer gedetailleerd lexicon toe.

Hier treft u een uitgesproken voorlopige toegang tot Delilah aan. U kunt Delilah laten draaien. Het programma dat dan aktief is, is niet noodzakelijkerwijs de beste, de laatste of de nieuwste versie van de taalmachine Delilah. De webplek is nog in constructie.

Hier vindt u een korte (Engelstalige) beschrijving van de taalkundige en computationele eigenschappen van het systeem.
Hier kunt enkele min of meer wetenschappelijke teksten over het systeem vinden.

Delilah wordt ontwikkeld aan het Leids Universitair Centrum voor Taalwetenschap. U kunt kontakt opnemen met Crit Cremers of Maarten Hijzelendoorn als u meer wilt weten.
English

nederlands volgens delilah


N.B. Deze site werkt het best met Firefox en Google Chrome.
Safari 3 geeft problemen bij het vasthouden van ingevoerde gegevens.Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!